Megújult az európai tudományetikai kódex

2017-ben jelent meg A kutatási integritás európai magatartási kódexe című dokumentum, amelyet az Európai Nemzeti Tudományos Akadémiák Szövetsége (angolul All European Academies, rövidítve ALLEA: https://allea.org/) dolgozott ki. Ennek új változataként jelent meg 2023-ban ugyanezen a címen az átdolgozott magatartási kódex.

Az ALLEA több mint 50 akadémiát képvisel közel 40 európai uniós és EU-n kívüli országból, s tagjai között szerepel természetesen a Magyar Tudományos Akadémia és az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia is. Az ALLEA 1994-es megalapítása óta európai és nemzetközi színtéren szólal fel tagjai érdekében, támogatja a tudományt mint globális közjót, és elősegíti a határokon és tudományterületeken átnyúló tudományos együttműködést.

A kötet előszava szerint a „kutatási integritás elengedhetetlen fontosságú ahhoz, hogy megőrizzük a kutatási rendszer és a kutatási eredmények megbízhatóságát. Ez magában foglalja a kutatói közösség azon alapvető feladatát, hogy megfogalmazza a kutatás alapelveit, meghatározza a megfelelő kutatói magatartás ismérveit, biztosítsa a kutatás és a kutatási eredmények maximális minőségét, megbízhatóságát és megalapozottságát, valamint azt, hogy megfelelő választ adjon a jó kutatási gyakorlatokat fenyegető jelenségekre, illetve e gyakorlatok megszegésére.”

A magatartási kódex új változatát az ALLEA Állandó Tudományos és Etikai Munkacsoportja (Permanent Working Group on Science and Ethics, PWGSE) dolgozta ki, reagálva az előző kiadás óta bekövetkezett társadalmi változásokra. Ilyen változásként jelent meg például a kutatási technológiák újszerű kidolgozása és alkalmazása, vagy éppen a közösségi média használata és hatása a kutatási eredmények megosztásában és terjesztésében, de az új kutatásetikai kódex már érinti a mesterséges intelligencia megjelenését a kutatók munkájában.

Az európai kutatásetikai kódex iránymutatást jelent minden tudománnyal foglalkozó számára. A kutatás etikai alapelveit összefoglaló 2023-as kiadvány angol és magyar nyelven egyaránt szabadon elérhető, és ajánljuk a kárpátaljai magyar kutatók figyelmébe.