A KMAT tudományos díjai

A KMAT tudományos díjai

Jóváhagyva a KMAT 2016. évi közgyűlésén.
Módosítva a 2017. évi közgyűlésen.

A KMAT – az Elnökség 2016. október 3-ai ülésén született döntés alapján – tudományos díjakat alapított. A díjakat az alábbi kategóriákban és feltételek mellett ítélik oda évente egy alkalommal.

A KMAT tagságában és Elnökségében mindhárom nagy tudományterület (humántudományok, természettudományok, élettudományok) képviselői helyet kapnak. Ennek megfelelően az Elnökség három tudományterületi képviselői az éves Közgyűlést megelőző valamely elnökségi ülés keretében előterjesztenek (legalább) egy-egy jelöltet az alábbi kategóriák szerint.

A) A KMAT oklevele „a kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért”.

Az oklevelet a KMAT azon tagjai kaphatják meg, akik tudományos és/vagy tudományszervezői életművük során kiemelkedő tudományos eredményeket értek el, illetőleg a két éves közgyűlés közötti időszakban saját tudományterületén belül jelentős tudományos, publikációs és tudományszervezői tevékenységet fejtettek ki, és/vagy meghatározó eredményeket tudnak felmutatni a tudományos utánpótlás nevelése területén.

A KMAT „kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért” járó oklevele 35 évnél idősebb kutatónak, oktatónak ítélhető oda. A díjazottakat a KMAT tagjai közül választják.

B) A KMAT ösztönző oklevele „a kutatómunkában elért eredményekért

Az oklevelet olyan fiatal kutatók kaphatják meg, akik a díj odaítélésének időpontjában még nem töltötték be 35. életévüket, és akik a két éves közgyűlés közötti időszakban saját tudományterületükön belül jelentős tudományos kutatói, publikációs tevékenységet fejtettek ki, esetleg megszerezték tudományos fokozatukat. A díjazottaknak a jelölés idején nem kell feltétlenül tudományos fokozattal rendelkezniük és a KMAT tagjának lenniük, de a KMAT tagjai előnyt élveznek a jelölés és a szavazás során.

Ha több jelölt van, a díj odaítéléséről egyszerű szótöbbséggel vagy titkos szavazással döntenek az Elnökség tagjai. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az okleveleket – lehetőség szerint a KMAT éves Közgyűléséhez kapcsolódóan, a Közgyűlés során – adja át a KMAT elnöke a díjazottaknak. A díj odaítélését röviden nyilvánosan indokolni kell.

A díjazottak – a KMAT elnökségének előzetes felkérése alapján – a Közgyűlés keretében szervezett tudományos szimpózium keretében röviden (10-15 percben) tudományos-ismeretterjesztő előadás keretében mutatják be kutatási eredményeiket a Közgyűlés előtt.

A KMAT elnökségének egy 2018-as határozata alapján az elnökség – indokolt esetben – a díjakra jelölés során eltérhet fenti kategóriáktól, azonban összesen évente csupán 6 (hat) díj odaítélésére van mód.

A KMAT díja „a kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért”

Élettudományok

2016 – Petneházy Dezső

2017 – Szircsák Erzsébet

2018 – Sütő Mihály

2019 – Ivancsó Ernő

2020 – Andrik Éva

2021 – Csobej István

2022 – Fábry Zoltán

2023 – Nem adtunk ki díjat

Természettudományok

2016 – Molnár József

2017 – Tarics Zoltán

2018 – Buczkó István

2019 – Szemrád Emil

2020 – Gönczy Sándor

2021 – Csoma Zoltán

2022 – Horváth András

2023 – Tegza Antónia

Humán- és bölcsészettudományok

2016 – Kótyuk István, Horváth Katalin

2017 – Györke Magdolna

2018 – Molnár D. Erzsébet

2019 – Gulypa Diána

2020 – Bacsó Róbert

2021 – Bárány Erzsébet és Barta Eleonóra

2022 – Dupka György és Váradi Natália

2023 – Ferkó Oxána, Hires-László Kornélia, Nagy Natália

 

A KMAT díja „a kutatómunkában elért eredményekért”

Élettudományok

2016 – Kossey Gabriella

2017 – Kolozsvári István

2018 – Debreceni Krisztián

2019 – Hadnagy István

2020 – Reho Alexandra

2021 – Molnár Attila

2022 – Nem adtunk ki díjat

2023 – Dutkó Sándor 

Természettudományok

2016 – Márkus Pál, Vincze Tímea

2017 – Lovász Gábor

2018 – Troskin Viktor

2019 – Gál Dávid

2020 – Turóczy Jolán

2021 – Bán Henrietta

2022 – Molnár Albert

2023 – Nem adtunk ki díjat

Humán- és bölcsészettudományok

2016 – Szakál Imre

2017 – Talabircsuk Okszána

2018 – Gazdag Vilmos

2019 – Molnár Ferenc

2020 – Mihók Richárd

2021 – Pallay Katalin

2022 – Csordás László

2023 – Kovács Attila