A KMAT tagjának kitüntetése

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A Kárpátaljai Megyei Tanács és a Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Kárpátalja fejlesztéséért díjjal méltatta Kótyuk István nyelvész, műfordító, tankönyvíró, gyermekíró, nyugalmazott egyetemi és főiskolai oktató munkásságát.
A kárpátaljai magyarság kiemelkedő személyiségének Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács első alelnöke adta át a kitüntetést január 11-én, a díjazott 85. születésnapján.

Kótyuk István 1934. január 11-én született Nagyráton, Ung megyében. A Husztról Munkácsra áthelyezett tanítóképzőben szerzett elemi iskolai tanító oklevelet 1953-ban. Az 1950-es években Huszton indult, majd Ungvárra áthelyezett tanárképző főiskola magyar szakán kezdte tanulmányait, ám a főiskolát megszüntették, így az Ungvári Állami Egyetem orosz nyelv és irodalom szakán szerzett diplomát 1958-ban.

Az egyetem befejezését követően a Kárpáti Igaz Szó, majd a megyei rádió magyar szerkesztőségében dolgozott. Az Ungvári Állami Egyetemen 1963-ban megnyílt Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék oktatója volt 1994-ig. 1997-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, a Filológiai Tanszék vezetője lett.

Tudományos kutatómunkáját a magyar–ukrán nyelvi kontaktusok és a kárpátaljai magyar nyelvjárások kutatásának szentelte. 1974-ben védte meg kandidátusi disszertációját Az ungi magyar nyelvjárások ukrán jövevényszavai címmel.

Kótyuk István élete során több területen alkotott maradandót: kutatásai, műfordításai, lexikológiai, lexikográfiai munkássága, oktatói tevékenysége egyaránt kiemelkedő. Részt vett a Nyíregyházi Főiskolán az ukrán–magyar és magyar–ukrán szótári adatbázis szerkesztésében, főszerkesztőként jegyzi a beregszászi főiskolán megjelent magyar–ukrán és ukrán–magyar iskolai szótárakat. Emellett műfordítóként igyekezett közelebb hozni egymáshoz a két szomszédos nép kultúráját: ukrán szépirodalmi alkotások fordítójaként is ismert. Több tucat általános és középiskolai magyar nyelv tankönyv szerzője, felsőoktatási jegyzetek szerkesztője. Sokoldalúságát jelzi, hogy amikor arra volt szükség, gyermekverseket is írt.

Mivel Kótyuk István egyetemi, illetve főiskolai oktatóként magyar szakos hallgatók nemzedékeinek képzésében vett részt, illetve hosszú szakmai pályafutása alatt több tucat tankönyvet írt és szerkesztett, közvetlenül vagy közvetve kárpátaljai magyarok tízezreinek tanáraként tisztelhetjük.

Dialektológiai kutatásait Csűry Bálint-díjjal ismerték el, műfordításaiért is több kitüntetésben részesült. A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága 2009-ben Arany János-díj Életműdíj fokozattal ismerte el tudományos és oktatói tevékenységét. A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) 2016-ban „a kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért” díjjal tüntette ki Kótyuk Istvánt, az MTA külső köztestületi tagját, a KMAT alapító tagját.

Kollégái, egykori tanítványai, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar tanszékének munkatársai 2014-ben egy kötettel köszöntötték fel az akkor 80. születésnapját ünneplő Kótyuk Istvánt, azaz Pista bácsit (a kötet letölthető: http://kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/Kotyuk_meszelt_falak.pdf). Isten éltesse erőben, egészségben továbbra is!