Közgyűlést tartottunk

December 14-én Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartotta 2018. évi közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT).

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) keretein belül 1996-ban jött létre a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB), 2000-ben pedig az MTA köztestülete megnyílt a Magyarországon kívül élő, magukat magyarnak (is) valló tudósok számára. 2007-ben a Kolozsvári Területi Bizottság (KAB), 2008-ban a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT), valamint 2013-ban a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) megalakulásával az MTA még szorosabbra fűzte kapcsolatait a külhoni magyar kutatókkal. 2018-ban jött létre az MTA Amerikai Magyar Bizottsága, ezzel gyarapodott a Magyarországon kívüli magyar tudósokat az MTA-hoz kapcsoló szervezeteinek hálózata.

A Magyarországgal szomszédos országokban létrejött akadémiai tanácsok gyakorlatát követve, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság erkölcsi támogatásával, valamint a 2011. június 11-i Ukrajnai Magyar Tudóstalálkozón kinyilvánított szándék alapján 2015. október 30-án Ungváron alakult meg a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT). Így 2015 óta a KMAT révén az MTA ukrajnai, kárpátaljai külső köztestületi tagjai is rendelkeznek már saját szervezettel.

Idén – a 2015-ös alakuló ülés után – a 2016-os és a 2017-es közgyűlést követően immár a harmadik éves közgyűlésre került sor a KMAT történetében.

A közgyűlést Spenik Ottó akadémikus, a KMAT elnöke és Csernicskó István, a KMAT alelnöke nyitotta meg, akik megállapították, hogy a rendezvény napján a KMAT tagjai közül 79 fő (a teljes tagság 53 százaléka) jelent meg személyesen és regisztrált az ülésteremben.

Ezt követően Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntötte a közgyűlést. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a KMAT elnökségi tagja üdvözölte házigazdaként a megjelent tudósokat.

 

 

Kocsis Károly akadémikus, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke nemcsak köszöntőbeszédet mondott, hanem egyben tájékoztatta is a KMAT tagságát az MTA helyzetéről, kiemelve, hogy az akadémia és a kormány között elhúzódó tárgyalások és az MTA költségvetésének esetleges átalakítása semmiképpen sem fogja hátrányosan érinteni az MTA külső köztestületének tagjait, s így természetesen a KMAT-ot sem.

Morvai Tünde, az MTA Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője köszöntője mellett az átalakuló Domus ösztöndíjpályázat kapcsán osztott meg hasznos és aktuális információkat, illetve jó híreket a közgyűlés résztvevőivel.

A köszöntők után került sor a KMAT 2018-as tevékenységéről készített beszámoló megtartására, megvitatására és elfogadására. A KMAT elnöke és alelnöke által megtartott beszámolóból – melyet a közgyűlés egyhangúlag fogadott el – többek között kiderült, hogy az akadémiai tanács 2018-ban 14 különféle rendezvény, esemény (társ)szervezője és (társ)támogatója volt, illetve hogy míg 2016-ban csupán 6, 2017-ben pedig mindössze 18 olyan esemény történt, amely szorosan kötődik a KMAT-hoz, ebben az évben már 52, a KMAT-hoz (is) köthető rendezvényről, konferenciáról, előadásról stb. számolhatott be a sajtó.

A beszámoló meghallgatása és elfogadása után a közgyűlés megvitatta és megszavazta a KMAT 2019-re vonatkozó munka- és költségtervét.

 

 

 

 

 

 

 

A kialakult hagyományoknak megfelelően idén is a közgyűlés keretében adták át a KMAT által 2016-ban alapított tudományos díjakat (a díjakról bővebben: https://kmat.uz.ua/a-kmat-tudomanyos-dijai/). Idén hat kárpátaljai magyar tudós részesült a KMAT elismerésében: Buckó István, Sütő Mihály, Molnár D. Erzsébet, Gazdag Vilmos, Troski Viktor, valamint Debreceni Krisztián.

Miután Spenik Ottó elnök, Csernicskó István alelnök és Dolinai Zsuzsanna, a KMAT titkára átadta az elismeréseket és gratulált a kitüntetetteknek, sor került egy rövid tudományos szimpóziumra is, ahol a díjazottak foglalták össze röviden, milyen tudományos kutatásaik elismeréseként nyerték el a kárpátaljai magyar tudóstársadalom díját.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tudományos előadások után a KMAT 2018. évi Közgyűléséhez kapcsolódóan megnyitották a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont által szervezett „Látható kétnyelvűség” című kiállítást. A vándorkiállításon megtekinthető poszterek, az azokon látható képes levelezőlapok, postai bélyegzők, hivatali pecsétek, fotók, dokumentumok, hivatali űrlapok, báli meghívók, iskolai osztálykönyvek stb. azt szemléltetik, hogy az egyes történelmi korszakokban (a huszadik század elejétől máig terjedő időszakban) hogyan jelentek/jelennek meg a régióban használatos nyelvek a szimbolikus térben; mennyire (volt) látható, vizuálisan is érzékelhető a vidék hagyományos többnyelvűsége; az épp aktuális államnyelv mellett használhatók voltak-e a kisebbségi nyelvek is a közéletben, a hivatalokban, az ügyintézésben.Mivel az a régió, melyet ma Kárpátalja néven ismerünk, az elmúlt évszázad során számos államalakulathoz tartozott, a tárlat valamennyi korszakból (Osztrák-Magyar Monarchia, Csehszlovák Köztársaság, Kárpáti Ukrajna, Magyar Királyság, Kárpátontúli Ukrajna, Szovjetunió, Ukrajna) bemutat olyan dokumentumokat, fotókat, melyek révén elénk tárul ennek a vidéknek a nyelvi tájképe, annak alakulása a különböző időszakokban. A kiállított anyagok révén a látogatók képet kaphatnak arról, hogy Európának ebben a periférikus régiójában hogyan működött a közélet két- és többnyelvűsége. Alkalom kínálkozik arra is, hogy az anyag megtekintői összevethessék a mai helyzetet a korábbi korokkal. A posztereken az is látható, hogy Kárpátalja területének nyelvi tájképében, a közterületeken hagyományosan jelen volt az ukrán mellett a magyar nyelv is. A kiállítás létrejöttéhez elsősorban a HUN.IN.EU: a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány, továbbá Magyarország Beregszászi Konzulátusa, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács nyújtott támogatást.

A kiállítást Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja és Karmacsi Zoltán, a KMAT tagja, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkatára nyitotta meg.

Végül a KMAT közgyűlése állófogadással zárult, melyen Fodor Gyula, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese, a K

MAT elnökségi tagja mondott ünnepi pohárköszöntőt.

A következő éves közgyűlésre 2019-ben Ungváron kerül sor, ami – a KMAT alapszabálya szerint – tisztújító közgyűlés lesz. Az esemény pontos időpontjáról a KMAT elnöksége az alapszabályban foglaltak szerint a későbbiekben határoz.