Hogyan léphet be az MTA külső köztestületébe?

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagsága

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestülete 1994-ben, a MTA-ról szóló 1994. évi XL. törvény hatályba lépésével jött létre. 2000-től kezdve a Magyarország határain kívül élő és/vagy dolgozó tudósok, kutatók is jelentkezhetnek a köztestületbe. A köztestület külső tagja lehet az a személy, aki Magyarországon vagy a tartózkodási helye szerinti országban elismert tudományos fokozattal rendelkezik, magyar vagy részben magyar nemzetiségűnek vallja magát, és külföldi (nem magyar) vagy kettős (külföldi-magyar) állampolgár.

Az MTA köztestületének külső tagságára jelentkezők az Akadémiai Adattáron keresztül kérhetik felvételüket a https://aat.mta.hu/aat/Registration/ExternalPublicBody oldalon.

Az Akadémiai Adattárban kitöltött elektronikus adatlapot a „Nyomtatási kép” gomb segítségével kell kinyomtatni, az ez által keletkezett belépési nyilatkozatot aláírva a tudományos fokozat meglétét igazoló dokumentum másolatával együtt a következő címre postázandó: MTA Határon Túli Magyarok Titkársága, 1051 Budapest, Nádor utca 7. A Titkárság munkatársai a +36 1 4116196-os telefonszámon, illetve a kulsokoztestulet@titkarsag.mta.hu e-mail címen érhetők el.
A köztestületbe történő jelentkezés folyamatos. A jelentkezések elbírálására a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság jogosult.
Az MTA névre szóló, elnöki aláírással hitelesített oklevél megküldésével ismeri el a köztestületi külső tagságot. Okleveleket évente két alkalommal küld a Határon Túli Magyarok Titkársága, a májusi rendes közgyűlést követően és a novemberi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében, az április 30-ig, illetve az október 31-ig beérkezett jelentkezések alapján.

Az MTA köztestületének külső tagjai

  • elnyerik a „magyar tudományos állampolgárságot”,
  • havonta tájékoztatást kapnak a Magyarországon kívüli magyar tudományos életről a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elektronikus formában megjelenő hírlevelén keresztül,
  • hozzáférhetnek az Akadémiai Adattárhoz, amelyben lekérdezhető az MTA valamennyi rendes, levelező, külső, tiszteleti tagja, illetve magyarországi és külső köztestületi tagja,
  • részt vehetnek az MTA tudományos osztályainak munkájában,
  • pályázhatnak a magyarországi és szülőföldi kutatómunkát támogató Domus senior ösztöndíjra. (A Domus Hungarica Scientiarum et Artium Ösztöndíjprogram magyarországi pályázata keretében junior – 35 év alatti, tudományos fokozattal nem rendelkező –, és senior szakemberek kutathatnak, dolgozhatnak magyarországi egyetemeken, kutatóintézetekben és levéltárakban legfeljebb 3 hónap időtartamban, illetve támogatás kérhető magyarországi konferencián való részvételhez is. A szülőföldi pályázat keretében a Kárpát-medencében élők nyerhetnek támogatást lakóhelyükön végzett kutatómunkájukhoz.)

AZ MTA magyar tudományosság külföldön programjáról részletes tájékoztatás a http://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/bemutatkozik-az-mta-magyartudomanyossag-kulfoldon-programja-105588 oldalon olvasható.