A KMAT 2016. évi díjazottjai

A KMAT által 2016 októberében megalapított díjakat első ízben a KMAT 2016. évi közgyűlésén, Beregszászban adták át.

2016-ban összesen nyolc személy kapta meg a frissen alapított díjakat.

A kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért kategóriában a humán tudományok képviselői közül Kótyuk István évtizedeken át magas színvonalon folytatott kutatói tevékenységéért, valamint kiemelkedő tankönyvszerzői munkásságáért, továbbá az Ungvári Állami Egyetemen, majd a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán végzett felelősségteljes oktatómunkájáért részesült elismerésben; Horváth Katalin pedig az Ungvári Állami, majd Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékén végzett felelősségteljes oktatómunkájáért, a magyar szakos generációk képzésében szerzett érdemeiért kapta a díjat.

Kótyuk István
Kótyuk István
Horváth Katalin
Horváth Katalin

Az élettudományok művelői között Petneházy Dezső sokéves szakorvosi munkásságáért, továbbá jelentős tudományos és kutatói tevékenységéért részesült elismerésben. A természettudósok között Molnár Józsefet sokrétű kutatói és publikációs tevékenységéért, valamint a magyar nyelvű földrajz szakos képzés kárpátaljai meghonosítása terén folytatott eredményes munkájáért díjazták.

Petneházy Dezső
Petneházy Dezső
Molnár József
Molnár József

A 35 év alatti kutatók számára létrehozott díjat a humán tudományok művelői közül Szakál Imre érdemelte ki a PhD fokozat közelmúltban történt sikeres megszerzésével, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételi bizottságának felelős titkáraként, illetve Történelem és Társadalomtudományi Tanszékén végzett oktatói munkájával. A természettudósok között két fiatal kutató részesült elismerésben. Vincze Tímea a PhD fokozat közelmúltban történt sikeres megszerzéséért, továbbá eddigi kutatói tevékenységéért, Márkus Pál pedig jelentős publikációs eredményeiért, továbbá az elektron-atom, illetve elektron-molekula ütközéseket kísérő jelenségek terén folytatott ígéretes kutatásaiért kapta a díjat. Az élettudományok területén Kossey Gabriella eredményes szakorvosi (gyermekgyógyászati) munkájáért, továbbá az Ungvári Nemzeti Egyetem külföldi hallgatói számára idegen nyelven (angolul) folytatott magas színvonalú oktatói tevékenységéért kapta az elismerést.

Márkus Pál
Márkus Pál
Szakál Imre
Szakál Imre
Vincze Tímea
Vincze Tímea