Határon túli, kárpátaljai magyar tudományosság népszerűsítése Innsbruckban

A magyar tudomány ünnepének méltatása évtizedekre visszanyúló hagyomány a Kárpát-medencében. Ehhez kapcsolódóan minden év novemberében számos ünnepi rendezvényre kerül sor úgy Magyarországon, mint a határon túli régiókban. A rendezvénysorozathoz kapcsolódva 2022. november 17-én a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont és a Filológia Tanszék munkatársai és diákjai az Innsbrucki Egyetem vendégei lesznek, ahol egy workshop keretein belül a kárpátaljai … Olvass tovább

A Magyar Tudomány Ünnepét méltatta a Biológia és Kémia Tanszék

A Fodor István Kutatóközpont a Biológia és Kémia Tanszékkel közösen minden év novemberében tematikus rendezvényt szervez a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz csatlakozva. Az idei rendezvényre november 10-én került sor a Rákóczi-főiskolán. A jelenlévőket Kohut Erzsébet, a Biológia és Kémia Tanszék tanszékvezetője főiskolánk vezetőségi tagjainak nevében köszöntötte. Kolozsvári István, a Fodor István Kutatóközpont vezetője kiemelte, hogy … Olvass tovább

Bemutatták a Kárpátalja magyar szemmel című útikönyv ukrán nyelvű változatát

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszéke a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanáccsal közösen a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében bemutatta a Kárpátalja magyar szemmel című útikönyv ukrán nyelvű változatát. Az eseményre november 9-én került sor a főiskola Apáczai Csere János Könyvtár Központi olvasótermében. A jelenlévőket Hanusz Árpád, a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója, a … Olvass tovább

Kitüntették főiskolánk oktatóját a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából kiemelkedő kutatómunkája elismeréseként MAB-Magyar Tudományosság Külföldön Tudományos Díjban részesítette Dr. Szakál Imrét, főiskolánk Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének docensét, az intézmény Minőségbiztosítási Tanácsának vezetőjét. További részleteket itt olvashatók. Gratulálunk az elismeréshez! forrás: kmf.uz.ua

Könyvbemutató a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszéke a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében könyvbemutatót tartott. Az eseményre november 8-án került sor az intézmény Apáczai Csere János Könyvtár Központi olvasótermében. A jelenlévőket Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke köszöntötte, aki a bemutatott kötetek fontosságáról szólt. „A Magyar Tudomány Ünnepén Magyarországon és a határokon … Olvass tovább

Könyvbemutató a Földtudományi és Turizmus Tanszék szervezésében

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszéke a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 2022. november 8-án (kedden) 15 órai kezdettel könyvbemutatót rendez. Ennek során két mű kerül prezentálásra: Kárpát-medence földrajza – Természet, társadalom, gazdaság, néprajz c. kötet elektronikus változata; Közoktatási körtérkép – A tanulói létszámok változása a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben … Olvass tovább

A Magyar Tudomány Ünnepe Kárpátalján

Magyarország Országgyűlése a 2003. évi XCIII. törvény alapján a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította november 3-át: azt a napot, amelyen 1825-ben Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) megalapításához vezető felajánlását tette. E napot követően rendezik meg minden évben a hazai és határon túli tudományos szervezetek a tudományünnepi rendezvénysorozatot. A Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) néven immáron … Olvass tovább

Miskolci akademiai bizottság adott otthont az MTA Területi Bizottságok találkozójának

A cél a tudomány iránti bizalom erősítése és a fiatalok megszólítása – Miskolcon találkoztak az MTA területi bizottságainak elnökei Freund Tamás akadémiai elnök a tanácskozáson különösen fontosnak nevezte a kutatói életpálya népszerűsítését a középiskolás generáció körében.   A Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságainak elnökei minden évben egy alkalommal személyes találkozás mellett tartanak egyeztető ülést. Az … Olvass tovább

Pályázati felhívás társadalomtudományi továbbképzési ösztöndíj (MTA-SYLFF) elnyerésére

Az MTA-SYLFF (Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány) pályázatot hirdet diplomás fiataloknak – a magyar gazdaság és kultúra fejlődését szolgáló, ugyanakkor egyetemes, humanitárius szempontokat is érvényesítő – társadalomtudományi továbbképzési ösztöndíj elnyerésére. Az MTA-SYLFF ösztöndíja a fiatal kutatók tudományos fokozatszerzését kívánja elősegíteni. A Kuratórium előnyben részesíti a nemzetközi beágyazottságú, korunk aktuális társadalmi és gazdasági problémáinak megoldását célzó kutatásokat. … Olvass tovább

Megjelent a 2022. évi őszi Domus magyarországi ösztöndíjpályázat

Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők közreműködésével. Az ösztöndíj tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott pályázatban megfogalmazott szakmai terv szerint. A … Olvass tovább