Emléktábla-avatás Váradi-Sternberg János tiszteletére az Ungvári Hungarológiai Központban

2023. november 7-én az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete (UNE UMOTI), a Hungarológiai Központ és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) a Magyar Tudomány Napja alkalmából emléktáblát avatott Váradi-Sternberg János (1924–1992) történész tiszteletére.

A rendezvényen a szervezők nevében Zubánics László, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Magyar Történelem és Európi Integrációs Tanszékének tanszékvezetője, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnökségi tagja köszöntötte a jelenlévőket és röviden ismertette a professzor életútját.

A családtagok közül az unoka, Sternberg Alexander és a menye, Gricán Anna tartott visszaemlékezést, de az internet segítségével az Amerikában és Izraelben élő rokonok is csatlakozhattak az eseményhez. Hálájukat fejezték ki azért, hogy Kárpátalján nem feledkeztek meg rokonukról, őrzik és ápolják annak emlékét.

Sternberg Alexander részletes családfakutatást végzett, fiatalkori fotókat, illetve azt a különleges, 1989-es kitüntetést is bemutatta a jelenlévőknek, amit nagyapján kívül senki más nem kapott meg Kárpátalján: a Magyar Népköztársaság csillagrendje elismerést.

Gricán Anna legendának nevezte a történészt, olyan embernek, aki Istentől kapott kivételes adottságokkal rendelkezett, és aki szóba elegyedett vele, az többé sosem felejtette el őt.

A család egy Szemán Öcsi által készített Sternberg János-portrét ajándékozott a Hungarológiai Központnak.

 

A jelenlévők közül többen személyesen ismerték Váradi-Sternberg Jánost. Felelevenítettek történeteket, eseményeket, amin együtt vettek részt. Mindannyian egyetértettek abban, hogy a professzor úr szeretetre méltó személyiség volt.