MTA Külső Tagok Fóruma – kárpátaljai sikerekkel

Amint arról korábban beszámoltunk, május 2-án vette kezdetét a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 195. közgyűlése, melynek keretében május 3-án került sor a Külső Tagok Fórumára.

A Külső Tagok Fórumának május 3-i rendezvényét Freund Tamás, az MTA elnöke nyitotta meg az Akadémia díszes, Duna-parti palotájában, a levezető elnök Kosztolányi György, az MTA élettudományi alelnöke volt, megnyitó beszédet Kocsis Károly, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke tartott.

Az MTA elnöke köszöntőjében röviden kitért arra is, hogy milyen erkölcsi és anyagi segítséget és támogatást nyújt az Akadémia azoknak az ukrajnai és kárpátaljai tudósoknak, akik a háború borzalmai elől Magyarországon kerestek menedéket.

Ezt követően – a programnak megfelelően – került sor az Arany János-díjak és az Arany János-érmek átadása. Amint arról korábban tájékoztattunk, a három Arany János-díj közül egy idén Kárpátaljára került: a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) elnökének és alelnökének felterjesztése alapján, az MTK Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság titkos szavazással meghozott döntése értelmében az elismerést Troski Viktor, a KMAT tagja, az UNE oktatója kapta.

A díjakat az MTA elnöke, Freund Tamás adta át, majd a díjazottak rövid ismeretterjesztő előadás keretében mutatták be kutatásaik eredményeit.

A Külső Tagok Fórumának minden kétséget kizáróan legmeghatóbb pillanata az volt, amikor Troski Viktor kárpátaljai magyar matematikus, az ungvári egyetem díjnyertes kutatója és oktatója jelentkezett előadásra. Ő ugyanis nem személyesen, hanem rövid videóüzenetben jelentkezett be. Távolmaradásának oka az, hogy Viktor épp Ukrajna Fegyveres Erőinek tagjaként, egyenruhában és fegyverrel a kézben száll szembe az orosz hódítókkal a frontvonalban. Videóüzenete megtekinthető itt: https://mta.hu/kozgyules2022/kelet-ukrajnabol-a-frontrol-kuldott-videoban-koszonte-meg-az-mta-arany-janos-fiatal-kutatoi-dijat-a-kituntetett-matematikus-112127.

Az előadásokat követően került sor az MTA idei közgyűlésén megválasztott új akadémikusok névsorának ismertetésére. Nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy az MTA 195. közgyűlésének szavazatai alapján az MTA külső tagjai közé egy kárpátaljai tudós is felvételt nyert: Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöke.

Az MTA új tagjainak névsora itt érhető el: https://mta.hu/data/dokumentumok/egyeb_dokumentumok/2022/tagok_2022_NET-2.pdf

Gratulálunk Csernicskó Istvánnak, és gratulálunk Troski Viktornak is, és kívánjuk, hogy mielőbb érjen véget a gyilkos háború, és épen, egészségesen térjen vissza családjához, barátaihoz és a kárpátaljai magyar tudományosság köreibe.

Gratulálunk továbbá Jenkovszky Lászlónak, az MTA külső tagjának, a KMAT elnökségi tagjának, akik május 2-án, épp az MTA közgyűlésén ünnepelte 80. születésnapját.

Az MTA 195. közgyűlésén és a Külső Tagok Fórumán részt vett Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, a KMAT elnökségi tagja is.

%d bloggers like this: