Az MTA MTK EB alakuló ülése

November 25-én tartotta meg alakuló ülését a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB) új összetételű testülete.

Az MTK EB (https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/magyar-tudomanyossag-kulfoldon-elnoki-bizottsag-105534) 1996-ban jött létre, és fő célja az MTA és a Magyarországon kívül élő magyar, illetve magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel való kapcsolattartás, valamint az ilyen irányú és tárgyú kutatások támogatása.

Az MTK EB tagjai közé az MTA elnökének meghívása alapján magyarországi és határon túli jeles magyar tudósok, tudományos intézmények vezetői kerülnek. Az MTK EB tagjainak mandátuma igazodik az MTA tisztségviselőinek mandátumához, azaz 3 éves. Mivel idén az MTA Freund Tamás személyében új elnököt választott (https://kmat.uz.ua/2020/07/08/freund-tamas-az-mta-uj-elnoke/), az MTK EB személyi összetétele is megújult.

A világjárvány következményeként az MTK EB ülésére a hagyományokkal ellentétben online került sor. Az ülés résztvevői a következő napirendi pontokat vitatták meg:Az ülésen részt vett Freund Tamás, az MTA nemrégiben megválasztott és hivatalba lépett új elnöke is.

Az MTK EB régi-új elnöke Kocsis Károly akadémikus maradt, titkára továbbra is Morvai Tünde, az MTA Határon Túli Magyarok Titkárságának (https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/hataron-tuli-magyarok-titkarsaga-105461) osztályvezetője.

Az MTK EB-nek Romániából 7, Szlovákiából 3, Szerbiából, Ukrajnából és Ausztriából 2-2, Horvátországból és Szlovéniából 1-1, Nyugat-Európa országaiból 2, az Amerikai Egyesült Államokból 1, Magyarországról pedig 5 tagja van. A tagok névsora elérhető az MTA központi honlapján (itt: https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/magyar-tudomanyossag-kulfoldon-elnoki-bizottsag-105534).

Freund Tamás, az MTA elnöke az MTA MTK EB tagjai közé az elkövetkezendő három esztendős időszakra Ukrajnából a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) elnökét, Csernicskó Istvánt, illetve alelnökét, Spenik Sándort kérte fel.