Új könyv régiónkról: Kárpátalja mozgásban

Ferenc Viktória és Kovály Katalin szerkesztésében jelent meg a Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után (https://bgazrt.hu/karpatalja-mozgasban-tarsadalmi-valtozasok-es-interetnikus-viszonyok-az-euromajdan-utan/) című tanulmánykötet.

A kiadvány az elmúlt néhány évben Kárpátaljára irányuló empirikus kutatási programok anyagait foglalja össze. A kötet olvasói képet kaphatnak a kárpátaljai magyarság demográfiai viszonyait felmérő Summa 2017 kutatásról, bepillanthatnak az ukrán–magyar együttélés vizsgálatára fókuszáló Tandem 2017 és Tandem 2019 felmérés adataiba, és helyzetképet kaphatnak a kárpátaljai magyar szórványról is.

Az interdiszciplináris keretben készült kötet szerzői: Erőss Ágnes, Kovály Katalin, Tátrai Patrik (CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest), Ferenc Viktória, Rákóczi Krisztián (Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Budapest), Molnár József (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász), Orosz Sándor (Ungvár). A kötethez Grezsa István írt beharangozó köszöntőt, Csernicskó István pedig utószót.

A szerzők között a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjai is jelen vannak.

A tanulmánykötet tartalomjegyzéke megtekinthető itt: https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2020/04/Tartalom.pdf

%d bloggers like this: