Anyanyelve magyar: 10 éves sorozat, de ma is aktuális

„Közös, majd szétváló történelem, mítoszok, személyes kötődések, rokoni szálak és nemzeti közösségtudat: a Kárpát-medencei magyarság két nagy csoportját, az »anyaországiakat« és a »külhoniakat« bonyolult viszonyok kapcsolják össze, sokszor nagyon kevés tudással egymásról” – olvasható a Kossuth Rádióban Anyanyelve magyar címmel 2010-ben bemutatott 10 részes riportsorozat beharangozójában.

A sorozat egyes részeiben a határon túli magyarok valós élethelyzetét járták körbe a szerkesztők és a felkért szakértők az oktatástól az asszimiláción át az iskolarendszerig, a nyelvi állapottól a magyar–magyar viszonyon át a roma kérdésig. A műsor egyik gazdája, állandó szereplője Bárdi Nándor, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének munkatársa, szerkesztője Kerényi György volt.

Bár a sorozatot 2010-ben hallhatták az érdeklődők a Kossuth Rádióban, az egyes anyagokban elhangzottak jelentős része egy évtized távlatából is elgondolkodtató.

A következő témákról szólnak az egyes műsorok:

Rész Adás címe Vendég
1. A külhoni magyarok élethelyzete Szabó Ildikó, Papp Z. Attila
2. Külhoni magyarok nyelvi állapota Csernicskó István, Kontra Miklós
3. A külhoni magyarok népesedési problémái Kiss Tamás
4. A magyar-magyar viszony Öllős László
5. Külhoni magyarság oktatásügye Papp Z. Attila
6. Trianon Ablonczy Balázs
7. Kisebbségi magyarok migrációja Gödri Irén, Kováts András
8. Asszimiláció és a szórványmagyarság problémája Gyurgyík László, Kiss Tamás
9. Szomszédos országokban élő magyarul beszélő romák Németh Szilvia, Fosztó László
10. A kisebbségi magyarság gazdasági-társadalmi pozícióinak változásai Horváth Gyula

A sorozat Külhoni magyarok nyelvi állapota című részében kárpátaljai szakértő is megszólal.

A műsor mind a tíz része megtalálható és meghallgatható a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet honlapján.