MTA Pedagógus Kutatói Pályadíj – kárpátaljai pedagógus is van a díjazottak között

Idén 12 tanár vehette át a Pedagógus Kutatói Pályadíjat Török Ádámtól, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárától, aki az Akadémia feladatának nevezte, hogy támogassa azokat a tanárokat, akik kutatásaik révén maguk is hozzájárulnak közös tudáskincsünk gyarapításához.

A Pedagógus Kutatói Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával vagy PhD/DLA fokozattal rendelkező pedagógus, aki legalább öt évet töltött el a pedagógusi pályán, és a pályázat beadásának időpontjában legalább félállású pedagógusként magyarországi, illetve külföldi, magyarul is oktató középiskolánál vagy általános iskolánál jogviszonyban áll. A benyújtott pályaművet a tudományterület illetékes kutatói bírálják el, majd az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottság szakbizottságai rangsorolják.
A bírálók és szakbizottságok értékelő véleményére támaszkodva az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottság kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amelynek alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről. A pályadíj oklevéllel és pénzjutalommal jár. A pályadíj összege személyenként bruttó 200 000 forint.

Nagy örömmel számolunk be arról, hogy idén a 12 elismert pályamunka között egy kárpátaljai pedagógus is átvehette az elismerést az MTA főtitkárától. Sipos Tímea, a Beregszászi 7. Számú Magyar Tannyelvű Általános Iskola tanára „Az emberi élet fordulóival kapcsolatos szokások Kígyóson” című pályamunkájával érdemelte ki az MTA Pedagógus Kutatói Pályadíjat.

A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöksége szívből gratulál Sipos Tímeának, és további sikereket kívánunk számára.