Közgyűlést tartott a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács

December 13-án Ungváron, az Ilko Galériában tartotta 2019. évi tisztújító közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT). Amint azt a Spenik Ottó elnök és Csernicskó István alelnök közös beszámolója felidézte, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) keretein belül 1996-ban jött létre a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB), 2000-ben pedig az MTA köztestülete megnyílt a Magyarországon kívül élő, magukat magyarnak (is) valló tudósok számára, létrehozva így a magyar „tudományos állampolgárság” intézményét. Később – az MTA országon belüli területi bizottságai, azaz a Debreceni, a Miskolci, a Szegedi, a Pécsi és a Veszprémi Akadémiai Bizottság mintájára – egymás után alakultak meg a határon túli akadémiai testületek, amivel az MTA még szorosabbra fűzte kapcsolatait a külhoni magyar kutatókkal. 2007-ben jött létre a Kolozsvári Területi Bizottság (KAB), 2008-ban a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT), valamint 2013-ban a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT). 2018-ban alakult meg az MTA Amerikai Magyar Bizottsága.

Közvetlenül a KMAT létrejöttének előzményei egészen 2011-ig nyúlnak vissza. 2011. június 11-én került sor ugyanis az Ungvárhoz közeli Antalócon található „Bagolyvár”-ban az Ukrajnai Magyar Tudóstalálkozóra, ahol elvi döntés született a kárpátaljai akadémiai tanács megalapításáról. A KMAT tényleges létrejöttére azonban néhány évet még várni kellett.

A Magyarországgal szomszédos országokban létrejött akadémiai tanácsok gyakorlatát követve (az MTA MTK EB támogatása, valamint az Antalócon 2011. június 11-én megtartott Ukrajnai Magyar Tudóstalálkozó döntése alapján) 2015. október 30-án azonban végre megalakult a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT). Az alakuló közgyűlés elfogadta a KMAT Alapszabályát, és megválasztotta vezető testületét, az elnökséget, melynek akkor összesen 18 tagja volt. A KMAT elnökévé Spenik Ottót, az MTA külső tagját, alelnökévé pedig Csernicskó Istvánt, az MTA külső köztestületi tagját választották meg 2015-ben.

Az alakuló ülés óta eltelt négy esztendő, és így az idei, 2019. évi közgyűlésen eljött a tisztújítás ideje.

Az ungvári Ilko Galériában a KMAT 169 fős tagságából összesen 87 fő regisztrált az ülésen, így Spenik Ottó elnök megállapíthatta, hogy a közgyűlés szavazóképes, legitim döntéseket hozhat. Ezután Kocsis Károly akadémikus, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke, illetve Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntötte a kárpátaljai magyar tudósokat.

Miután a közgyűlés meghallgatta az elnök és az alelnök elmúlt évről, illetve a mögöttünk álló négyéves ciklusról szóló beszámolóját, megtörtént a testület új elnökségi tagjainak jelölése, és a szavazatszámláló bizottság megválasztása után a KMAT tagjai titkos szavazással megválasztották az új elnökséget.

A közgyűlés résztvevői a következő összetételű elnökségnek szavaztak bizalmat az elkövetkezendő négyéves ciklusra:

A KMAT alapszabálya értelmében Jenkovszky László és Spenik Ottó mint az MTA külső tagjai automatikusan, választás nélkül tagjai a KMAT elnökségének. A megválasztott elnökségi tagok, tudományterületek szerint:

 

 

A bölcsészet- és társadalomtudományok képviseletében:

Brenzovics László

Csatáry György

Csernicskó István

Kopriva Attila

Lizanec Péter

Orosz Ildikó

Zékány Krisztina

Zubánics László

 

A természettudományok képviseletében:

Fodor Gyula

Gecse Ferenc

Mikla Viktor

Rácz Béla

Spenik Sándor

 

Az élettudományok képviseletében:

Boldizsár Sándor

Riskó Sándor

Kohut Erzsébet.

 

Miközben folyt a szavazatok számlálása, Morvai Tünde, az MTA Határon Túli Magyarok Főosztályának főosztályvezetője köszöntötte a közgyűlést, és Kocsis Károly akadémikussal együtt átadta az MTA külső köztestülete, illetve a KMAT új tagjainak a felvételéről szóló, Lovász László MTA elnök aláírásával ellátott oklevelet. Ezúttal négy új taggal gyarapodott a KMAT (Bárcsi Igor kémikus, Kész Barnabás néprajzkutató, Mojzsesz Volodomir történész és Rovt Alexander közgazdász).

A kialakult hagyományoknak megfelelően Spenik Ottó elnök a közgyűlés keretében adta át a titkos szavazás alapján több jelöltből kiválasztott díjazottaknak a KMAT oklevelét és díját. Ezúttal 6 kárpátaljai magyar tudós részesült elismerésben: Szemrád Emil, Ivancsó Ernő, Hulpa Diána, Gál Dávid, Hadnagy István és Molnár Ferenc. Velük együtt immár összesen 26 fő részesült 2016 óta a KMAT elismerésében. A természettudományok képviselői közül 9, az élettudományok területén dolgozó tudósok közül 8, a bölcsészet- és társadalomtudományok művelői közül pedig szintén 9 kutató vehette át eddig mindösszesen a KMAT díját.

Idén először a KMAT elnöke két elismerő oklevelet is átadott. Dupka György a kárpátaljai magyarság történetének feltárása területén végzett kutatómunkája elismeréseként vehette Spenik Ottó elnöktől és Dolinai Zsuzsannától, a KMAT titkárától az elnök által adományozott oklevelet. Váradi Natália pedig az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai eseményeinek kutatása területén végzett feltáró kutatásai, valamint a tudományos utánpótlás nevelése és támogatása érdekében kifejtett áldozatos munkája elismeréseként részesült a KMAT elnökének oklevelében.

Ahogyan az már megszokottá vált a KMAT történetében, a közgyűlés egy időre tudományos szimpóziummá változott, és Molnár József levezető elnöksége mellett a friss díjazottak rövid előadásban mutatták be azokat a legfontosabb kutatási eredményeiket, melyekkel kiérdemelték a szakmai elismerést.

A díjazottak a következő témakörben tartottak előadást:

Szemrád Emil Az összetett félvezető és egyéb funkcionális anyagok előállítása és kutatása.

Hulpa Diána: Az ambiciózusság mint társadalmi jelenség az irodalomban.

Gál Dávid: Réteges szerkezetű ferroelektromos kristályok fizikai paramétereinek vizsgálata.

Hadnagy István: Kárpátalja szélenergia-készletének feltérképezése.

Molnár Ferenc: Popovics Bazil munkácsi püspök tevékenysége 1848–1849-ben.

A színvonalas tudományos szimpózium ideje alatt a KMAT frissen megválasztott elnöksége saját soraiból megválasztotta a tanács új elnökét és alelnökét. Kocsis Károly akadémikus jelentette be a közgyűlés résztvevői számára, hogy a következő ciklusban Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatója láthatja el a KMAT elnökének teendőit. Alelnökké pedig Spenik Sándort, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének igazgatóját választotta meg az elnökség.

A közgyűlés ezt követően megválasztotta még az etikai és ellenőrző bizottság tagjait, majd az esemény zárása után fogadás keretében a terített asztal mellett folytatták a kárpátaljai magyar tudósok a beszélgetést.