Angol nyelvű kötet a magyar nyelv helyzetéről az ukrajnai oktatás rendszerében

A Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning gondozásában jelent meg a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) két elnölségi tagja, Csernicskó István és Orosz Ildikó The Hungarian language in education in Ukraine (A magyar nyelv az oktatásban Ukrajnában) című összefoglaló-tájékoztató kötete. A Regional Dossiers című, több éve futó könyvsorozatban megjelent angol nyelvű kiadvány – amely innen pdf-ben letölthető – azt mutatja be, hogy a magyar nyelv milyen formában van jelen az ukrajnai oktatási rendszerben tannyelvként és tantárgyként.

A szerzők a sorozat kiadójának megadott szempontjai szerint mutatják be a témát, ám sajnos a nemzetközi kiadóknál megszokott hosszú átfutási idő miatt a kézirat 2017 végén történt lezárása és a kiadvány 2019. november 26-ai megjelenése között eltelt időben Ukrajna nyelv- és oktatáspolitikájában számos olyan meghatározó esemény történt (lásd például a 2012-es nyelvtörvény eltörlését, a 2019-es államnyelvi törvény elfogadását), amelyekre a szerzők – önhibájukon kívül – sajnos nem reagálhattak és nem térhettek ki részletesen. Ám az alapos összefoglalóból egyértelműen kiderül, hogy a kijevi politikai elit hogyan törekszik az oktatás ukránosítására, és hogy mindez miként fenyegeti a kárpátaljai magyar nyelvű oktatást.

A Regional Dossiers című sorozatban mindeddig számos kisebbségi nyelvről jelent meg összefoglaló (ezek elérhetők itt), de Ukrajnából eddig egyetlen kisebbségi nyelv oktatási jelenlétéről, helyzetéről sem olvasható elemzés a sorozatban. Éppen ezért a kötet jelentős, hiszen egy tekintélyes nemzetközi kiadó ismert és elismert sorozatában látott napvilágot a két kárpátaljai szerző anyaga, mégpedig angol nyelven, s így a nemzetköz közvélemény képet kaphat arról, milyen irányba tart az ukrajnai nyelv- és oktatáspolitika.