Kárpátaljai tematikus szám a METSZETEK c. folyóiratban

AMetszetek: Társadalomtudományi folyóirat című, Debrecenben kiadott tudományos fórum 7. évfolyamának első száma egy Tematikus tanulmányok – Kárpátalja társadalma” című blokkal jelentkezik.

A tematikus összeállítás vendégszerkesztője Hires-László Kornélia, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának kutatója. A szerkesztő előszavát követően összesen hét, Kárpátalja mai helyzetét különböző szemszögből elemző tanulmány következik:

TÁTRAI PATRIK – MOLNÁR JÓZSEF – MOLNÁR D. ISTVÁN – KOVÁLY KATALIN – ERŐSS ÁGNES – FERENC VIKTÓRIA – RÁKÓCZI KRISZTIÁN: A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok számának alakulására (http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201801_02.pdf)

BACSÓ RÓBERT – PATAKI GÁBOR: A hitelszövetkezetek gazdaságélénkítési szerepe Kárpátalján összefüggésben az Egán Ede-terv megvalósításával (http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201801_03.pdf)

SASS ENIKŐ: A felvidéki és kárpátaljai falusi turizmus összehasonlító jellemzése (http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201801_04.pdf)

KARMACSI ZOLTÁN: Kárpátalja turisztikai vonzerőinek nyelvi tájképe (http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201801_05.pdf)

CSERNICSKÓ ISTVÁN: A kárpátaljai magyar kisebbség nyelvmegtartásáról és gazdasági életképességéről a nyelvi tájkép tükrében (http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201801_06.pdf)

ERŐSS ÁGNES – KOVÁLY KATALIN: A szimbolikus tér átalakulása az Euromajdan után: Kijev és Kárpátalja összehasonlítása (http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201801_07.pdf)

FERENC VIKTÓRIA: Az oktatási rendszer kulcsszereplői: pedagógusok Kárpátalján az ukrán válság éveiben (http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201801_08.pdf)

A tematikus blokk 13 szerzője közül 6 (Bacsó Róbert, Csernicskó István, Ferenc Viktória, Karmacsi Zoltán, Molnár D. István és Molnár József) a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) és az MTA külső köztestületének tagja.