Harmincöt éves az Ungvári Nemzeti Egyetem Hungarológiai Központja: nemzetközi konferencián és ünnepségen vettünk részt

Harmincöt évvel ezelőtt,  az akkori Ungvári Állami Egyetemen jött létre a Hungarológiai Központ, mely megalakulásától kezdve fontos szerepet töltött be az intézmény tudományos és oktatási életében. A központ megújulását és a jeles évfordulót ünneplendő, nemzetközi tudományos konferenciára került sor „A hungarológia aktuális kérdéseinek kutatása napjainkban” címmel.
A tanácskozás plenáris ülésén előadást tartott intéztünk szakmai tanácsadója, Csernicskó István, A határ mint divergáló tényező a nyelvben címmel. A három ezt követő szekcióban (nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelem és néprajzi) közel ötven előadó mutatta be kutatását. A nyelvtudományi szekcióban Hires-László Kornélia és Máté Réka Haszonelvűség a többnyelvűségben, avagy miért érdemes többnyelvű feliratokat használni a civil szférában c. előadásukban arra hívták fel a figyelmet, milyen gazdasági, akár számokban is kimutatható haszna lehet a többnyelvű feliratok megjelenésének a különböző vállalkozások munkájában, illetve hogyan jelennek meg (vagy épp hiányoznak) ezek a feliratok kárpátaljai települések nyelvi tájképében. Ugyanezen szekcióban a Filológia Tanszék munkatársa, Váradi Krisztián is bemutatta A kétnyelvűséghez fűződő attitűdök vizsgálata leendő nyelvtanárok körében Kárpátalján c. előadását.
A konferencia keretein belül kerültek átadásra a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács idei tudományos díjai. A humán- és társadalomtudományok terén elért kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért a díjazottak között szerepelt Hires-László Kornélia is, akinek  bemutatkozó előadása a KMAT Facebook oldalán is megtekinthető.
Ez úton is gratulálunk az elismeréshez!