A Magyar Tudomány Ünnepét méltatta a Biológia és Kémia Tanszék

A Fodor István Kutatóközpont a Biológia és Kémia Tanszékkel közösen minden év novemberében tematikus rendezvényt szervez a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz csatlakozva. Az idei rendezvényre november 10-én került sor a Rákóczi-főiskolán.

A jelenlévőket Kohut Erzsébet, a Biológia és Kémia Tanszék tanszékvezetője főiskolánk vezetőségi tagjainak nevében köszöntötte. Kolozsvári István, a Fodor István Kutatóközpont vezetője kiemelte, hogy a rendezvény minden évben egy számvetés a tanszék számára. „Azt vesszük ilyenkor figyelembe, hogy ebben az évben milyen dolgok történtek szakmai téren” – tette hozzá, majd bemutatta a nap előadóit.

Az idei évben két fő témakör köré épülnek az előadások, valamint plenáris előadásokon és poszter szekciókban vehetnek részt az érdeklődők.

A plenáris ülésen elsőként dr. habil. Bartholy Judit, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója adott elő Térségünket milyen mértékben érintik a globális melegedés folyamatai, s a szélsőségek változásai? címmel. Majd dr. Severa Miroszláv, a II. RFKMF Fodor István Kutatóközpontjának és Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémiája M.H. Holodnij Botanikai Intézetének kutatója az adventív fajok terjedési ütemének felerősödéséről szólt Ukrajna flórájában a háború hatására.

A poszter szekcióban a hallgatóké és tanáraiké volt a főszerep. Elsőként Doktor Klára és Kohut Erzsébet A nagymuzsalyi meddőhányó növényzetének vizsgálata című előadást tekinthettük meg. Ezt követően Hadar Bianka és Kohut Erzsébet a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum Nagyerdő erdőrészének florisztikai vizsgálatát mutatta be. Majd Kutasi Kamilla és Kolozsvári István a Tiszabökény környezetében előforduló szitakötő élőhelyek összehasonlító faunisztikai vizsgálatáról szólt. Popovics Melinda és Andrik Éva Beregsom (Beregszászi járás) flórájának ökológiai jellemzését tárták a hallgatóság elé. A nap zárásaként pedig Sidó Evelin és Csoma Zoltán Karbon nanocsövek felhasználása cink(II)- és kobalt(II)-ionok megkötésére természetes vizekből című előadást tekinthettük meg.

forrás: kmf.uz.ua