A Magyar Tudomány Ünnepe Kárpátalján

Magyarország Országgyűlése a 2003. évi XCIII. törvény alapján a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította november 3-át: azt a napot, amelyen 1825-ben Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) megalapításához vezető felajánlását tette. E napot követően rendezik meg minden évben a hazai és határon túli tudományos szervezetek a tudományünnepi rendezvénysorozatot. A Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) néven immáron egyhónapos rendezvénnyé vált eseménysorozat idei mottója: „Tudomány: út a világ megismeréséhez”.

Az ez évi tudományünnep rendezvényeinek témái között előtérbe kerülnek többek között a megújuló energiaforrásokkal, a biodiverzitás csökkenésének hatásaival, valamint az ukrajnai háború következtében kialakult, számos területet érintő válsággal kapcsolatos kérdések. Az MTÜ országos és határon túli rendezvénysorozat 2022. november 3-30. között kerül megrendezésre. A programsorozat jelentőségéhez és sikeréhez nagyban hozzájárul a külhoni tudományos szervezetek, intézmények részvétele a tudományünnepi eseménysorozaton.

A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT), illetve a kárpátaljai magyar tudományosság a hagyományokhoz híven idén is részt vesz a MTÜ méltó megünneplésében. Az alábbiakban a KMAT közreműködésével a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megrendezésre kerülő eseményekről kaphatnak rövid tájékoztatást.

A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó események Kárpátalján, 2022

November 8.

 1. A rendezvény jellege: könyvbemutató.
 2. A rendezvény címe: A Kárpát-medence földrajza: természet, társadalom, gazdaság, néprajz kötet elektronikus változatának, valamint a Közoktatási kör(tér)kép: A tanulói létszámok változása a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben a 2010-es években c. kötet könyvbemutatója.
 3. Időpont: 2022. november 8-a, kedd, 15 óra.

Az esemény kezdésének pontos ideje: 2022.11.08., 15.00 (CET)

Az esemény befejezésének pontos ideje: 2022.11.08., 16.30 (CET)

Az esemény kapcsolattartójának neve: Molnár József

Az esemény kapcsolattartójának e-mail címe, telefonszáma: molnar.jozsef@kmf.org.ua; +380509256938

 1. Helyszín: a KMF olvasóterme (Beregszász, Kossuth tér 6., III. szint).
 2. A lebonyolítás módja: vegyes (jelenléti és online).
 3. A szervező(k): a KMF Földtudományi és Turizmus Tanszéke.
 4. Rövid leírás:

Kétéves előkészítő munka eredményeként idén nyáron elektronikus kiadványként napvilágot látott A Kárpát-medence földrajza: természet, társadalom, gazdaság, néprajz kiadvány. A kötet egy olyan összeállítás, amely az érdeklődők széles köre számára jelenthet élvezhető olvasmányt, de részévé válhat a térség felsőoktatási intézményeiben oktatott Kárpát-medence földrajza kurzus ajánlott irodalmának, valamint felhasználható az iskolai honismeret oktatásában is. 

Továbbá a rendezvény részeként mutatjuk be a Közoktatási körtérkép című kiadványt is. A könyv a négy legnagyobb lélekszámú külhoni (romániai, szlovákiai, szerbiai és ukrajnai) magyar közösség anyanyelvi oktatásának helyzetét mutatja be az oda járó diákok létszámadatain, illetve azok 2010-es években bekövetkezett változásán keresztül. Újdonsága, hogy egyrészt térképen ábrázolja az egységes, a közoktatás minden szintjére kiterjedő, összehasonlítható adatokat, másrészt ismerteti az adatokból kirajzolódó folyamatokat – különös tekintettel a kérdés demográfiai és általános társadalmi hátterére. A kiadvány műfaja atlaszként határozható meg, mivel a munka leghangsúlyosabb része az a 90 térkép, amely a magyar óvodás gyerekek és iskolai tanulók létszámára, beiskolázási arányára vonatkozó információkat települési és regionális szinten ábrázolja. A térképeket kiegészítik, értelmezésüket segítik, a folyamatokat magyarázzák a szöveges részek, továbbá a mellékletben elérhetők a részletes adatok táblázatos formában.

A könyvbemutató a két kiadványt kívánja népszerűsíteni a főiskolai hallgatók, oktatók és más potenciális olvasók körében.

 1. A résztvevők, meghívottak köre: nem kötött regisztrációhoz.
 2. A résztvevők várható száma: 30–50 fő.
 3. Internetes link, ahol tájékozódni lehet: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2022/08/karpat_medence_foldrajza_e-kiadvany.pdf  illetve http://www.mtafki.hu/oktatasi-atlasz/#kotetrol 

November 9.

 1. A rendezvény jellege: könyvbemutató.
 2. A rendezvény címe: A Kárpátalja magyar szemmel c. útikönyv (Закарпаття очима угорців. Путівник) ukrán nyelvű változatának könyvbemutatója.
 3. Időpont: 2022. november 9-e, szerda, 15.00 óra.

Az esemény kezdésének pontos ideje: 2022.11.09., 15.00 (CET)

Az esemény befejezésének pontos ideje: 2022.11.09., 16.30 (CET)

Az esemény kapcsolattartójának neve: Tarpai József

Az esemény kapcsolattartójának e-mail címe, telefonszáma: tarpai.jozsef@kmf.org.ua; +380506890543

 1. Helyszín: a KMF olvasóterme (Beregszász, Kossuth tér 6., III. szint).
 2. A lebonyolítás módja: jelenléti.
 3. A szervező(k): a KMF Földtudományi és Turizmus Tanszéke.
 4. Rövid leírás:

Közel egy éves előkészítő munka eredményeként 2021-ben megjelent a Kárpátalja magyar szemmel c. útikönyv. Ezt követően további egy év elteltével készült el a kötet ukrán nyelvű változata, átdolgozása. Az ukrán nyelvű útikalauz sajátos betekintést ad Kárpátalja történelmébe, bemutatja a vidék épített örökségét, természeti látványosságait, etnikai-kulturális sajátosságait és hagyományait. Az útikönyv a vidékünkre érkező turistákon kívül az érdeklődők széles köre számára jelenthet élvezhető olvasmányt, de felhasználható az iskolai honismeret oktatásában is.

A könyvbemutató a kiadványt kívánja népszerűsíteni a főiskolai hallgatók, oktatók és más potenciális olvasók körében.

 1. A résztvevők, meghívottak köre: nem kötött regisztrációhoz.
 2. A résztvevők várható száma: 30–50 fő.
 3. Internetes link, ahol tájékozódni lehet a rendezvényről: www.kmf.uz.ua

November 10.

 1.  A rendezvény jellege: konferencia
 2. A rendezvény címe: Tudomány napja – 2022.
 3. Az időpont: 2022. november 10.

Az esemény kezdésének pontos ideje: 2022.11.10., 10.00 (CET)

Az esemény befejezésének pontos ideje: 2022.11.10., 15.30 (CET)

Az esemény kapcsolattartójának neve: Kolozsvári István

Az esemény kapcsolattartójának e-mail címe, telefonszáma: kolozsvari.istvan@kmf.org.ua; +380314142976

 1. A helyszín: Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
 2. A lebonyolítás módja (jelenléti, online, vegyes): vegyes
 3. A szervező(k): a KMF Fodor István Kutatóközpontja, illetve Biológia és Kémia Tanszéke
 4. Rövid leírás:

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodor István Kutatóközpontja 2011 óta minden év novemberében tematikus rendezvény keretében méltatja a magyar tudomány napját, melyet az elmúlt években a Magyar Tudományos Akadémia is felvett a Magyar Tudomány Ünnepe elnevezésű programsorozatába. Terveink szerint korábbi hagyományainkhoz hasonlóan 2022 novemberében természettudományi tematikájú tudományos konferencia keretében szeretnénk megtartani a rendezvényt. A konferencia plenáris szekciójába elismert kutatókat hívunk meg, akik beszámolnak aktuális kutatási eredményeikről. Minden évben törekszünk rá, hogy a kárpátaljai magyar természettudományosság helyzete és eredményei is előtérbe kerüljenek, így az esemény folytatásában be kívánjuk mutatni a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodor István Kutatóközpontja, illetve Biológia és Kémia Tanszéke kötelékében zajló kutatások tematikáit, tehetséges diákjaink friss eredményeit. Az eseményt lehetőség szerint vegyes (jelenléti és online) módon kívánjuk megtartani.

 1. A résztvevők, meghívottak köre: nem kötött regisztrációhoz
 2. A résztvevők várható száma: 100 fő
 3. Internetes link, ahol tájékozódni lehet a rendezvényről:

 https://fodoristvankk.kmf.uz.ua/tudomany-napja-2022/

November 10.

 1. A rendezvény jellege: Emlékülés
 2. A rendezvény címe: Emlékülés Lónyay Menyhért születésének 200. évfordulója alkalmából
 3. Az időpont: 2022. november 10., 15 óra

Az esemény kezdésének pontos ideje: 2022.11.10., 15.00 (CET)

Az esemény befejezésének pontos ideje: 2022.11.10., 17.00 (CET)

Az esemény kapcsolattartójának neve: Csatáry György

Az esemény kapcsolattartójának e-mail címe, telefonszáma: csatary.gyorgy@kmf.org.ua; +380953317932

 1. A helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász)
 2. A lebonyolítás módja (jelenléti, online, vegyes): jelenléti
 3. A szervező(k): II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár közreműködésével.
 4. Rövid leírás:

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár közreműködésével emlékülést szervez gróf Lónyay Menyhért (1822–1884) születésének 200. évfordulója tiszteletére. Lónyay fordulatokban gazdag politikai pályafutása Beregszászról indult. Pályafutása során betöltötte Magyarország miniszterelnöki, az Osztrák-Magyar Monarchia közös pénzügyminiszteri, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnöki posztját. A rendezvény előadói célul tűzték ki a nagyformátumú politikus és gazdasági szakember életpályájának, gyakorlati munkásságának bemutatását, emellett átfogó képet kívánnak adni a beregszászi levéltárban őrzött Lónyay-iratokról.

 1. A résztvevők, meghívottak köre: nem kötött regisztrációhoz
 2. A résztvevők várható száma: 40-50 fő
 3. Internetes link, ahol tájékozódni lehet a rendezvényről: https://www.facebook.com/tortenelemtanszek

November 11.

 1. A rendezvény jellege: konferencia
 2. A rendezvény címe: XIX. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciája
 3. Az időpont: 2022. november 11., 9.00

Az esemény kezdésének pontos ideje: 2022.11.11., 9.00 (CET)

Az esemény befejezésének pontos ideje: 2022.11.11., 16.00 (CET)

Az esemény kapcsolattartójának neve: Váradi Natália

Az esemény kapcsolattartójának e-mail címe, telefonszáma: varadi.natalia@kmf.org.ua; +380667917690

 1. A helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász)
 2. A lebonyolítás módja (jelenléti, online, vegyes): vegyes (jelenléti és online)
 3. A szervező(k): II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
 4. Rövid leírás:

A Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány már évek óta a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezi meg. A konferencia célja, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal kutatók számára, hogy bemutassák új eredményeiket, kutatásaikat.  A konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezhetnek.

 1. A résztvevők, meghívottak köre: előzetes regisztrációhoz kötött
 2. A résztvevők várható száma: 30-40 fő
 3. Internetes link, ahol tájékozódni lehet a rendezvényről: http://genius-ja.uz.ua/felhivas-xix-fiatal-karpataljai-magyar-kutatok-konferenciaja.html

http://genius-ja.uz.ua/meg-tart-a-jelentkezes-a-xix-fiatal-karpataljai-magyar-kutatok-konferenciajara.html

November 16–17.

 1. A rendezvény jellege: workshop és könyvbemutató
 2. A rendezvény címe: A határon túli, kárpátaljai magyar tudományosság népszerűsítése Innsbruckban
 3. Az időpont: 2022. november 16–17.

Az esemény kezdésének pontos ideje: 2022.11.17., 10.00 (CET)

Az esemény befejezésének pontos ideje: 2022.11.17., 13.00 (CET)

Az esemény kapcsolattartójának neve: Hires-László Kornélia

Az esemény kapcsolattartójának e-mail címe, telefonszáma: hires.laszlo.kornelia@kmf.org.ua; +380668383849

 1. A helyszín: Innsbruck Egyetem, Angol Tanszék
 2. A lebonyolítás módja (jelenléti, online, vegyes): jelenléti
 3. A szervező(k): II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont és az Innsbruck Egyetem, Angol Tanszék
 4. Rövid leírás:
 5. november 16-17. között az ausztriai Tirol tartomány székhelyén, Innsbruckban, a város legnagyobb egyetemén, az Universität Innsbruck bázisán működő DYME Resesrch Group és az egyetem angol tanszéke szervezésében kerül sor a kisebbségi két- és többnyelvűség kérdéseiről egy workshopra, melyre a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkatársai és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói is meghívást kaptak. A rendezvényen bemutatjuk a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásait és az intézet legfontosabb angol nyelvű publikációit, kiadványait, valamint a hallgatók bemutatják a beregszászi, továbbá illetve a főiskola Filológia Tanszékét, az ott folyó oktató- és kutatómunkát.
 6. A résztvevők, meghívottak köre: regisztrációhoz kötött
 7. A résztvevők várható száma: körülbelül 15-20 fő
 8. Internetes link, ahol tájékozódni lehet a rendezvényről: www.hodinkaintezet.uz.ua

November 30.

 1. A rendezvény jellege: workshop
 2. A rendezvény címe: Kelet-ukrajnai menekültek Kárpátalján (a Beregszászi járásban)
 3. Az időpont: 2022. november 30.

Az esemény kezdésének pontos ideje: 2022.11.30., 10.00 (CET)

Az esemény befejezésének pontos ideje: 2022.11.30., 16.00 (CET)

Az esemény kapcsolattartójának neve: Molnár D. Erzsébet

Az esemény kapcsolattartójának e-mail címe, telefonszáma: molnar.d.erzsebet@kmf.org.ua; +380954293640

 1. A helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
 2. A lebonyolítás módja: vegyes (jelenléti és online)
 3. A szervező(k): KMF Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja
 4. Rövid leírás:

Az orosz–ukrán háború kezdetétől jelentős számú menekült érkezett Kárpátaljára. Számukra a magyar állam, illetve a jótékonysági szervezetek támogatásával a helyi önkormányzatok, civil szervezetek biztosítottak szállást, ellátást, szociális juttatásokat. A Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársai 2022 nyarán adatokat gyűjtöttek a Beregszászi járásban megfigyelhető menekültáradat fluktuációjára, nem-, kor- és családösszetételére vonatkozóan, illetve 200 kérdőív kitöltetésére került sor a régióban tartózkodó, Kelet-Ukrajnából menekült személyekkel, amelyben többek között Kárpátaljával, mint befogadó régióval kapcsolatban kialakult véleményükre is rákérdeztünk. A workshop keretében a kutatás eredményeinek e bemutatására kerül sor. 

 1. A résztvevők, meghívottak köre: nem kötött előzetes regisztrációhoz
 2. A résztvevők várható száma: 30-40 fő.
 3. Internetes link, ahol tájékozódni lehet a rendezvényről: www.kmf.uz.ua