XVIII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány közös szervezésében november 12-én tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája.

Az előző évekhez hasonlóan a konferencia a Magyar Tudomány Ünnepével programsorozattal egyidejűleg került megrendezésre. Idén az a megtiszteltetés érte a szervezőket és az alkalmat, hogy a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepének egyik állomását képezhette.

A konferencia célja a jelenlegi legfrissebb kutatások hiteles ismertetése, valamint a fiatal kutatók támogatása és segítése a tudományos élet útvesztőiben.

A szervezők a konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb, alapdiplomával már igen, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várták február és október között. Ez idő alatt 18-an jelezték részvételi szándékukat, akik egy 21 tagú hiteles zsűri előtt mutathatták be és vitathatták meg velük kutatási eredményeiket. A konferencia során négy szekcióban – oktatás- és vallástörténet, társadalomtudomány és nyelvészet, fizika és matematika, valamint biológia, földrajz és orvostan – kerültek megvitatásra a tudományos munkák.

A konferenciát megtisztelte jelenlétével dr. Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke, prof. Csernicskó István, a II. RF KMF rektora és a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöke, dr. Kórós Attila ungvári magyar konzul, valamint Beke Mihály András első beosztott beregszászi magyar konzul.

A megnyitót követően elsőként Beke Mihály András konzul úr köszöntötte a megjelent és az online térben csatlakozott diákokat, vendégeket és a zsűri tagjait. Beszédében dicsérő szavakkal illette a Rákóczi-főiskola és a „GENIUS” JA közös munkáját, hiszen évről évre megannyi színvonalas programmal színesítik Kárpátalja közéleti, kulturális és tudományos életét.

Az intézmény rektora örömét fejezte ki, hogy immár tizennyolcadik alkalommal kerülhetett megrendezésre a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája, emellett így fogalmazott: „Kutatás és tudomány nélkül nincs felsőoktatás, felsőoktatás nélkül nincs értelmiség, értelmiség nélkül pedig nincs jövő és haladás!.”

Dr. Orosz Ildikó elnök asszony köszöntőjében kiemelte: „Ez, a már hagyománnyá vált konferencia arról szól, hogy segítséget nyújtson azon fiatal kutatók számára, akik a tudományos életbe kívánnak belépni, és elérjék azt a célt, melyet kitűztek maguk elé.” Céljaik eléréséhez pedig sikereket kívánt minden fiatal kutató számára, hogy a jövőben fiatal tudós válhasson belőlük.

„Csakis tudományos alapokra helyezve lehet igazán jót tenni, megváltoztatni a világot. A tényeket kizárólag tudományos alapokon lehet ismertetni, megértetni” – emelte ki Váradi Natália, a „GENIUS” JA igazgatója.

A konferencia során a munkákat nem pontozták, nem rangsorolták őket, tehát nincsenek helyezettek, azonban minden szekcióban a legjobb előadó egyszeri pénzjutalomban és a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács által kiállított elismerő oklevélben részesült.

A XVIII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

forrás: Kárpátalja hetilap, life.karpat.in.ua