A Magyar Tudomány Ünnepe Kárpátalján, 2019

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatot 1997 óta rendezik meg minden év novemberében. Idén az ünnepségsorozat mottója az „Értékteremtő tudomány”.

A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT), valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontja és Lehoczky Tivadar Társadalomkutató Központja szervezésében Kárpátalja is csatlakozik a világ számos országában megtartott rendezvényekhez. Ennek keretében november 13-án Beregszászon Kárpátalja 100 éve címmel és Értékteremtő tudomány: a magyar társadalomtudományi kutatások hasznosulása Kárpátalján alcímmel tudományos konferenciára kerül sor.

Mivel 2019-ben a Magyar Tudomány Ünnepe központi mottója az „Értékteremtő tudomány”, konferenciánkon a következő főbb kérdésekre keresik a választ az előadók:

  • Miként változott a lakosság száma Kárpátalja területén az elmúlt 100 évben?
  • Hogyan jelennek meg az éghajlati változások globális tendenciái regionális szinten itt, Kárpátalján?
  • Van-e társadalmi és/vagy számszerűsíthető anyagi haszna a bölcsészet- és társadalomtudományoknak?
  • Kik, hogyan, hol és miként hasznosíthatják a nyelvészek, irodalomtudósok, történészek, néprajzkutatók, szociológusok stb. kutatásainak eredményeit?
  • Hogyan jelenik meg a rendszerváltás problémája a kárpátaljai magyar irodalom hagyományának folytonosságában?

A konferencia egyik fontos apropója az is, hogy 2019-ben lesz a századik évfordulója annak a történelmi eseménynek, hogy 1919-ben Kárpátalja önálló közigazgatási-földrajzi egységgé szerveződött a(z első) Csehszlovák Köztársaság kötelékében, Podkarpatszka Rusz néven. Ezzel ugyanis nemcsak az újonnan létrejött állam, a Csehszlovák Köztársaság egy adminisztratív egysége alakult meg, de megjelent a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség mint közösség is.

Az elmúlt 100 évből a kárpátaljai magyar bölcsészet- és társadalomtudomány jelentős kutatási eredményeket mutathat fel. A kerek évfordulóhoz igazodva a konferencia keretében nemcsak arra nyílik lehetőség, hogy röviden és vázlatosan áttekintsük a kárpátaljai magyar tudományosság jelenlegi helyzetét, eddigi eredményeit, hanem arra is, hogy megvizsgáljuk, vajon mi hasznosult, mi hasznosulhat kutatásaink eredményeiből, valamint áttekintjük azt is, honnan indultunk és mire jutottunk az elmúlt évszázad alatt.