Pályázat a tudományos utánpótlás támogatására: Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium

A “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrás Minisztérium által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdet a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba a 2019. szeptember – 2020. június közötti tíz hónapra. Kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató hallgatók jelentkezését várjuk.

A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehet a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb.

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 6., (helyi idő szertint) 16.00 óra.

Felvételi vizsga időpontja: 2019. szeptember 19., (helyi idő szertint) 08.00 óra.

Részletes tájékoztatás az agora@kmf.uz.ua e-mail-címen és a 0-241-4-29-68 -149 telefonon kapható.

A jelentkezést személyesen kérjük benyújtani az alábbi címre:

“GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
Agora Információs Központ
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

– pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap;
– tutori (témavezetői) adatlap;
– a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata;
– a tutor szakmai önéletrajza;
– személyigazolvány másolat;
– szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás;
– a jelentkező indexének hiteles másolata;
– részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv;
– strukturált szakmai önéletrajz.

További csatolható mellékletek:

– tanulmányi versenyen elért eredmény igazolása;
– szakmai tevékenység igazolása
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolata;
– tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok:
  a) publikációk igazolása: a publikációt tartalmazó kötet borítójának, tartalomjegyzékének és a publikáció első oldalának fénymásolata, megjelenés alatt álló tanulmány esetében a kiadó igazolása a megjelenés várható időpontjáról;
  b) konferencia részvételt igazoló dokumentumok (pl. a konferencia programja, tanúsítvány).

Hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!

Tisztelettel,
a “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány