Nyelvészeti világkonferencián jártak a KMAT tagjai

2018. június 21–23. között Szlovákia, egészen pontosan a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem és annak Közép-európai Tanulmányok Kara adott otthont a 6th World Conference on Pluricentric Languages and their non-dominant Varieties: Pluricentric Languages in Europe in Contact and Conflict címmel szervezett nemzetközi tudományos tanácskozásnak. A többközpontú nyelvek tanulmányozásának szentelt világkonferencia megszervezésére immár hatodik alkalommal került sor.

Többközpontúnak (nemzetközi szakterminussal: pluricentrikusnak) azokat a nyelveket tekintik, amelyeket több államban is használnak hivatalos nyelvként. Tipikusan ilyen nyelv például az angol, az arab, a spanyol, a portugál, a német, a francia, a koreai stb. Csaknem egy évszázada, az első világháborút lezáró trianoni békedöntés óta a korábban egységes magyar nyelvterületet is számos államhatár szabdalja szét, és a magyar nyelv Magyarországon kívül több szomszédos országban is használatos számos hivatalos helyzetben. Így tehát sokan a magyar nyelvet is többközpontúnak tekintik (erről lásd ). Ennek megfelelően számos olyan előadás elhangzott a világkonferencián, amelyek témája  magyar nyelvhez kapcsolódott.

A rangos nemzetközi tanácskozáson a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) több tagja is részt vett előadóként (a konfrencia programja elérhető itt). Csernicskó István, a KMAT alelnöke The Ukrainian (Transcarpathian) Hungarian as a “non-dominant” variety of Hungarian as a pluricentric language címmel tartott közös előadást Máté Réka doktorandusszal (az előadás kivonata elérhető itt). Karmacsi Zoltán, a KMAT tagja Understandable bilingualism within and beyond borders című előadásával vett részt a tanácskozáson (előadásának rövid összefoglalója).

Az eddigi európai színhelyek (2011: Graz, 2012: Salamanca, 2014: Guildford, 2015: Graz, 2017: Mainz, 2018: Nyitra) után a következő, sorrendben hetedik többközpontú nyelvekkel foglalkozó konferenciára Brazíliában kerül majd sor.