Szakmai találkozó az Akadémiai Könyvtárban

A Termini Kutatóhálózatot a Magyarországgal szomszédos államokban működő nyelvészeti kutatóhelyek hozták létre a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) támogatásával 2001-ben. A Termininek a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet (Románia), a Gramma Nyelvi Iroda (Szlovákia), a Verbi Nyelvi Kutatóhely (Szerbia), a Glotta Nyelvi Intézet (Horvátország) és az Imre Samu Nyelvi Intézet (Ausztria, Szlovénia) mellett tagja a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont (Ukrajna) is. A hálózatba szerveződő kutatóhelyek együttműködésének fő célja a határon túli magyar nyelvváltozatok vizsgálata, a nyelvi folyamatok dokumentálása. A kutatói műhelyek közösen alapították meg a Termini Egyesületet, amely a virtuális nyelvészeti kutatóhálózat intézményesülése.     

A Termini Egyesület április 12–13. között tartotta idei tavaszi találkozóját Budapesten. A szakmai rendezvény első napján az MTA Domus Collegium Hungaricum épületében sor került a Termini Egyesület taggyűlésére, illetve a kutatók megvitatták a szótári munka, az úgynevezett ht-lista  kapcsán aktuális feladatokat.

A következő napon az MTA Könyvtár és Információs Központ (vagyis az Akadémiai Könyvtár) központi épületében folytatódott a munka. Délelőtt a kutatóhálózat aktuális kutatásainak, illetve pályázati projektjeinek megbeszélésére került sor. Délután ünnepélyes keretek között adták át a Szabó T. Attila-ösztöndíjat.

A Szabó T. Attila-ösztöndíjat Szabó T. Attila erdélyi nyelvész emlékére alapították olyan 45 év alatti nyelvészek támogatására, akik a magyar tudományos nyelv fejlesztése terén kiemelkedő eredményeket mutatnak fel. A 2018-ban először odaítélt díjat Tamás Dóra Mária és Bárth M. János kapta.

A díjátadót követően a Termini Kutatóhálózat által az elmúlt egy évben megjelentetett néhány kötet bemutatójára került sor, továbbá bemutatták A magyar nyelv jelene és jövője című összefoglaló kötetet, továbbá A moldvai magyar tájnyelv szótára című kiadványt is. A szakmai közönség figyelmébe ajánlott könyvek között szerepelt egy kárpátaljai kötet is. A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontban készült Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben című tanulmánygyűjteményt  – amelyet Karmacsi Zoltán és Máté Réka, a kutatóközpont munkatársai szerkesztettek – Vančo Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense mutatta be az érdeklődőknek. A kiadvány a kutatóközpont által elindított sorozat immáron negyedik kötete.

A találkozón a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsot (KMAT) Csernicskó István, a KMAT alelnöke képviselte, aki maga is nyelvész, és a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője. A KMAT alelnöke szakmai megbeszélést folytatott a találkozó keretében Péntek Jánossal, az MTA külső tagjával, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) alapító elnökével, Kiss Jenő akadémikussal, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnökével, Kontra Miklóssal, az MTA Domus Kuratórium elnökével, Morvai Tündével, az MTA Határon Túli Magyar Főosztályának osztályvezetőjével és másokkal.