A KMAT tudományos díjai

A KMAT tudományos díjai

Jóváhagyva a KMAT 2016. évi közgyűlésén.
Módosítva a 2017. évi közgyűlésen.

A KMAT – az Elnökség 2016. október 3-ai ülésén született döntés alapján – tudományos díjakat alapított. A díjakat az alábbi kategóriákban és feltételek mellett ítélik oda évente egy alkalommal.

A KMAT tagságában és Elnökségében mindhárom nagy tudományterület (humántudományok, természettudományok, élettudományok) képviselői helyet kapnak. Ennek megfelelően az Elnökség három tudományterületi képviselői az éves Közgyűlést megelőző valamely elnökségi ülés keretében előterjesztenek (legalább) egy-egy jelöltet az alábbi kategóriák szerint.

A) A KMAT oklevele „a kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért”.

Az oklevelet a KMAT azon tagjai kaphatják meg, akik tudományos és/vagy tudományszervezői életművük során kiemelkedő tudományos eredményeket értek el, illetőleg a két éves közgyűlés közötti időszakban saját tudományterületén belül jelentős tudományos, publikációs és tudományszervezői tevékenységet fejtettek ki, és/vagy meghatározó eredményeket tudnak felmutatni a tudományos utánpótlás nevelése területén.

A KMAT „kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért” járó oklevele 35 évnél idősebb kutatónak, oktatónak ítélhető oda. A díjazottakat a KMAT tagjai közül választják.

B) A KMAT ösztönző oklevele „a kutatómunkában elért eredményekért

Az oklevelet olyan fiatal kutatók kaphatják meg, akik a díj odaítélésének időpontjában még nem töltötték be 35. életévüket, és akik a két éves közgyűlés közötti időszakban saját tudományterületükön belül jelentős tudományos kutatói, publikációs tevékenységet fejtettek ki, esetleg megszerezték tudományos fokozatukat. A díjazottaknak a jelölés idején nem kell feltétlenül tudományos fokozattal rendelkezniük és a KMAT tagjának lenniük, de a KMAT tagjai előnyt élveznek a jelölés és a szavazás során.

Ha több jelölt van, a díj odaítéléséről egyszerű szótöbbséggel vagy titkos szavazással döntenek az Elnökség tagjai. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az okleveleket – lehetőség szerint a KMAT éves Közgyűléséhez kapcsolódóan, a Közgyűlés során – adja át a KMAT elnöke a díjazottaknak. A díj odaítélését röviden nyilvánosan indokolni kell.

A díjazottak – a KMAT elnökségének előzetes felkérése alapján – a Közgyűlés keretében szervezett tudományos szimpózium keretében röviden (10-15 percben) tudományos-ismeretterjesztő előadás keretében mutatják be kutatási eredményeiket a Közgyűlés előtt.

A KMAT elnökségének egy 2018-as határozata alapján az elnökség – indokolt esetben – a díjakra jelölés során eltérhet fenti kategóriáktól, azonban összesen évente csupán 6 (hat) díj odaítélésére van mód.