A KMAT tudományos díjai

Jóváhagyva a KMAT 2016. október 3-ai ungvári ülésén.

A KMAT – az Elnökség 2016. október 3-ai ülésén született döntés alapján – tudományos díjakat alapított. A díjakat az alábbi kategóriákban és feltételek mellett ítélik oda évente egy alkalommal, rendszerint a KMAT éves Közgyűléséhez igazítva.

A KMAT Elnökségében mindhárom nagy tudományterület (bölcsészet- és humántudományok, természettudományok, élettudományok) képviselői helyet kapnak. Ennek megfelelően az Elnökség három tudományterületi képviselői – az éves Közgyűlést megelőző elnökségi ülés előtt vagy annak keretében – előterjesztenek (legalább) egy-egy jelöltet az alábbi kategóriák szerint:

  1. A KMAT díja „a kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért”.

Az elismerést a KMAT azon tagjai kaphatják meg, akik életpályájuk során, avagy a két éves közgyűlés közötti időszakban saját tudományterületükön belül jelentős tudományos, publikációs és tudományszervezői tevékenységet fejtettek ki, és/vagy kiemelkedő eredményeket tudnak felmutatni a tudományos utánpótlás nevelése területén.

A díj 40 évnél idősebb tudósnak ítélhető oda.

  1. A KMAT díja „a kutatómunkában elért eredményekért”.

Az elismerést olyan fiatal kutatók kaphatják meg, akik a díj odaítélésének időpontjában még nem töltötték be 35. életévüket, és akik a két éves közgyűlés közötti időszakban saját tudományterületükön belül jelentős tudományos kutatói, publikációs tevékenységet fejtettek ki, esetleg ebben a periódusban szerezték meg tudományos fokozatukat.

Ha több jelölt van, a díj odaítéléséről egyszerű szótöbbséggel döntenek az Elnökség tagjai.

Az okleveleket – a KMAT éves Közgyűléséhez kapcsolódóan, a Közgyűlés során – adja át a KMAT elnöke a díjazottaknak. A díj odaítélését röviden nyilvánosan indokolni kell.